រឿង អំពី​ អាស៊ី​ខាង​ត្បូង​

ស្រ្តីស្រលាញ់​ស្រ្តី​មួយគូ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលួច​រៀប​ការ​នៅ​ប្រទេសបង់ក្លាដេស

  1 ធ្នូ​ 2013

ការ​រៀប​ការ​​នេះ​ ជា​ការ​រៀបការ​ជាមួយ​មនុស្ស​ភេទ​ដូចគ្នា​ដំបូង​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស។ ច្បាប់​ប្រទេស​បង់ក្លាដេស​ ​ផ្តន្ទា​ទោស​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ភេទ​ដូចគ្នា​​ដោយ​ឲ្យ​ជាប់ពន្ធនាគារ​ពេញ​មួយជីវិត​។