21 មិនា 2013

រឿង មក​ពី 21 មិនា 2013

តាមរយៈកញ្ចក់​​​របស់និស្សិត​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​​នៃ​វេណេស៊ុយអេឡា

និស្សិត​បី​នាក់​មក​ពី​​សាកល​វិទ្យាល័យ​​​​​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​​​​នៃ​វេណេស៊ុយ​អេឡា ថ្មីៗ​នេះ​បាន​​ចូលរួម​ក្នុង​​សិក្ខាសាលា​រយៈ​ពេល​​មួយ​អាទិត្យ​ដើម្បី​រៀន​ពី​វិធី​ថត​រូប​​​​ឌីជីថល និង​​ចែកចាយ​រូបភាព​​​ចេញពី​​ទីធ្លាសាកល​វិទ្យាល័យ​​​​របស់​ពួកគេ ដែល​​​​​​ទាក់ទាញ​​​និស្សិត​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ ដើម្បី​ចូលរួម​​ក្នុង​​ការអប់រំ​​​​ជាន់ខ្ពស់​​​បែប​អន្តរវប្បធម៌ និង​ការ​​ពិសោធន៍។ និស្សិត​ទាំង​នេះ​​បាន​ប្រើប្រាស់​​រូបភាព​ដើម្បី​ប្រាប់​ពីរឿងរ៉ាវ​របស់​ពូក​គេ​​ក្នុងសាកល​វិទ្យាល័យពិសេស​មួយនេះ។