ស៊ុំ ស៊ីថែន · វិច្ឆកា​, 2013

អត្ថបទ​ថ្មី​បំផុត​សរសេរ​ដោយ​ ស៊ុំ ស៊ីថែន មក​ពី វិច្ឆកា​, 2013

ពលរដ្ឋយេម៉ែនស្វែងរកចំណាត់ការតាមរយៈ ៖ TEDxSanaa 2013

ក្រោម​មូលបទ ចំណាត់​ការ ជា​ការ​សំខាន់ TedxSanaa ចាប់​ផ្ដើម​នា​ថ្ងៃ​នេះ។ នូន អារ៉ា​ប៊ៀ ផ្តោត​លើ​រឿង​នេះ។