ហ្កាណា​ ៖ មាគ៌ា​ទៅ​រក “​ស្រ្តី​​ក្នុង​ឧត្តម​គតិ​” ៖ ជួប​ជាមួយ​អ្នក​សរសេរ​ប្លក់ និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ លីនដា អាណាន់​

ទោះបីជានាងមានត្រកូលដូចគ្នាទៅនឺងជនជាតិហ្កាណាដែលល្បីឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយ លីនណា អាណាន់ មិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក កូហ្វី អាណាន់ នោះទេ។ លីនដា គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន និង អ្នកសរសេរប្លក់ ជនជាតិហ្កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍អនឡាញ (Global Voices Online)
ស្តីពីហ្កាណា។
លីនដា ជាស្ថាបនិក និងបណ្ណាធិការ នៃ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ដែលជាទស្សនាវដ្តីលើបណ្តាញសម្រាប់ស្រ្តីជនជាតិហ្កាណា។ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) មានន័យថា “ស្ត្រីក្នុងឧត្តមគតិ” ក្នុង ភាសាទ្វី (Twi) ដែលជាភាសារបស់ជនជាតិហ្កាណា។ ទស្សនាវដ្តីដែលត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ មាន គេហទំព័រ ច្រកសម្រាប់ YouTube មាននៅលើបណ្តាញ ទំព័រលើហ្វេសប៊ុក (Facebook) និងក៏មាននៅលើ ទ្វីតធឺ (Twitter) ផងដែរ។

លីនដា អាណាន់ ៖ អ្នកសរសេរប្លក់ជនជាតិហ្កាណា អ្នកសារព័ត៌មាន និងជាស្ថាបនិកនៃទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា

លីនដានកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្កាណា ប៉ុន្តែបានចាកចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលនាងនៅជាយុវវ័យ។ ខណៈពេលដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នាងបានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម និងមានមុខវិជ្ជាបន្ទាប់បន្សំជាផ្នែកសារព័ត៌មាន មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ើណាដ អេម. បារូច (Bernard M. Baruch College) នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក។ ថ្មីៗនេះនាងបានត្រលប់ទៅប្រទេសហ្កាណាវិញ ហើយកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ ស្ទីវ ហ្សារ៉ា (Steve Sharra) នេះ លីនដា បាននិយាយពីការសរសេរប្លក់ បំណងប្រថ្នារបស់នាងក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការពង្រឹងអំណាចឲ្យដល់ស្រ្តី ទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា (Obaasema) និងអ្វីៗជាច្រើនដែលនាងបានធ្វើនៅលើអ៊ីនធើណែត។

 

Steve Sharra (SS): ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមនិយាយបង្ហាញពីខ្លួនរបស់អ្នក។ តើនរណាជាលីនដា អាណាន់? អ្នកមាននាមត្រកូលតែមួយជាមួយនឹងជនជាតិហា្កណាដែលល្បីឈ្មោះជាសាកលម្នាក់ គឺអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក កូហ្វី អាណាន់។ តើអ្នកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មែនដែរឬទេ?

Linda Annan (LA): ខ្ញុំគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិហ្កាណា និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងលើនយោបាយ និងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងអំណាចស្រ្តី និងយុវជន ក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាហ្រ្វិកផងដែរ។ ទេ! ខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងលោក កូហ្វី អាណាន់ នោះទេ ទោះបីជាយើងទាំងពីរកើតមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច ហ្វាន់ទេ (Fante) ដូចគ្នាក៏ដោយ។

SS: តើអ្នកកើតនៅទីណា? តើអ្នកធំធាត់នៅទីណា? និងតើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកំពុងរស់នៅទីណា?

LA: ខ្ញុំកើត និងធំធាត់ក្នុងប្រទេសហ្កាណា រហូតដល់ពេលអាយុពាក់កណ្តាលយុវវ័យ។ បន្ទាប់ពីនោះគឺខ្ញុំចាកចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំទើបតែមកដល់ប្រទេសហ្កាណាវិញកាលពីបីខែមុននេះទេ។

SS: តើអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកត្រលប់មកប្រទេសហ្កាណាវិញ? និងតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី?

LA: ការត្រលប់មកប្រទេសហ្កាណាវិញគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើក្នុងពេលណាមួយ សំណួរគឺថាតើពេលណា? ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាពេលដ៏ស័ក្តិសមមួយ ពីព្រោះផែនការរបស់ខ្ញុំបរាជ័យ ហើយហ្កាណាគឺពេលនេះគឹសមល្មមសម្រាប់គម្រោងដែលខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើម។ មួយវិញទៀត បន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើម អូបាសឺម៉ា (Obaasema) គោលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺចង់បង្កើតទស្សនាវដ្តីនេះក្នុងប្រទេសហ្កាណា និងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក។ ពេលនេះគឹជាពេលសមរម្យមួយក្នុងការឈានជើងដើរ។ តើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វី ៖ ពេលនេះខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការទីប្រឹក្សានៅឯក្រុមហ៊ុន Integrated Marketing Communications ។

SS: អ្នកមានវត្ត្មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្តាញ ចាប់ផ្តើមពី អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ទស្សនាវដ្តីដែលអ្នកបានបង្កើត និងកែលម្អ។ សូមនិយាយប្រាប់ពីមូលហេតុ និងវិធីដែលអ្នកចាប់ផ្តើមទស្សនាវដ្ដីនេះ។

LA: អរគុណ! ខ្ញុំចាប់ផ្តើមទស្សនាវដ្តីនេះពីរបីខែ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សា។ ជាទូទៅ ខ្ញុំស្រលាញ់ក្នុងការជំរុញ និងពង្រឹងអំណាចដល់មនុស្ស និងដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់លើអំណាចរបស់ពាក្យសម្តី និងដោយសារខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីបញ្ហារបស់ស្រ្តី ខ្ញុំគិតថាមានចំណុចតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺដោយប្រើប្រាស់ទស្សនាវដ្តីនេះ។ ការចែករំលែកចំណេះដឹង គឹជាចំណុចម្យ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ ហើយទស្សនាវដ្តីលើបណ្តាញគឹជាវេទិកាដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅពេលនេះ។ ម្យ៉ាងទៀត បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញពីតម្រូវការឲ្យមានវេទិកាដែលផ្តល់នូវការពង្រឹងអំណាច និងសាជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ស្រ្តីជនជាតិអាហ្រ្វិកវ័យក្មេង ដូចជា ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈច្រកផ្សេងៗ។ ដោយសារតែនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានចង់បានបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះ និងដឹងថានឹងមានស្រ្តីដទៃទៀតលើកសរសើរ និងទទួលបានប្រយោជន៍ពីទស្សនាវដ្តីនេះ ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ឈ្មោះ “Obaasema” ផ្ទាល់គឺមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់។ ក្នុងភាសាទ្វីរបស់ជនជាតិហ្កាណា វាមានន័យថា “ស្រ្តីក្នុងឧត្តមគតិ” ដែលជាស្រ្តីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ក្លាយជា និងជាស្រ្តីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ក្លាយទៅជាដូចគ្នា។ មិនថាពាក្យថា “ក្នុងឧត្តមគតិ” បែបណានោះទេ ពាក្យនេះគឺពិតជាឬសគល់នៃខ្លឺមសារប្រាកដណាស់។

SS: តើនរណាជាក្រុមអ្នកអានទស្សនាវដ្តីរបស់អ្នក? តើអ្នកបានឈានដល់កម្រិតណាទៅហើយ?

LA: ក្រុមអ្នកអានគោលដៅរបស់ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) គឺស្រ្តីជនជាតិអាហ្រ្វិក ទោះបីជាមានអ្នកយល់ត្រូវក្នុងការប្រកែកថាបញ្ហាស្រ្តីគឺជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាទំាងអស់ក៏ដោយ។ អ្នកអានរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែជាស្រ្តីជនជាតិអាហ្រិ្វក ឬស្រ្តីដែលមានដើមកំណើតអាហ្រ្វិក យើងក៏មានក្រុមអ្នកអានគោលដៅជាសាកលផងដែរ។ ស្រ្តីអូបាសឺម៉ា (Obaasema) អាចជាស្រ្តីដែលអង្គុយនៅក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ក្នុងបរិស្ថានសាជីវកម្មដែលមានអំណាចសម្រេចចិត្តខ្ពស់ ឬនាងអាចជាអ្នកសិល្បៈដែលកំពុងតែសូនរូបចម្លាក់បានយ៉ាងល្អប្រណិត ឬក៏ស្រ្តីនៅក្នុងភូមិដែលគ្មានចណេះដឹងពីសិទ្ធិរបស់នាងសោះ។ ស្រ្តីទាំងនេះត្រូវការការលើកទឹកចិត្ត និងត្រូវការការពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងកម្រិតផ្សេងពីគ្នាដើម្បីអាចធំធាត់ក្លាយទៅជាស្រ្តីដែលនាងត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យក្លាយទៅជា។ ចំណុចនោះហើយដែល ទស្សនាវដ្តីអូបាសឺម៉ា (Obaasema) ចូលមក។ ខ្ញុំអាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់បានថា យើងបានសម្រេចនូវបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់អូបាសឺម៉ា (Obaasema) បានហើយ ដែលនោះគឺការលើកទឹកចិត្ត និងពង្រឹងអំណាច ទោះបីជានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើក៏ដោយ។ តាមរយៈការរិះគន់កែលម្អពីអ្នកអានរបស់យើង យើងដឹងថាមនុស្សកំពុងតែប្រឈមក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនរបស់គេ និងខិតខំដើម្បីអ្វីៗដែលមានអត្ថន័យ មិនថាជាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនគេផ្ទាល់ ឬក៏ការសម្រេចបាននូវក្តីសុបិន។ បេះដូងខ្ញុំពិតជាមានភាពកក់ក្តៅណាស់ដែលបានឃើញថាការចូលរួមចំណែករបស់យើងចំពោះសង្គមទៅបានយ៉ាងឆ្ងាយ។

SS: សូមប្រាប់ពីការងាររបស់អ្នកជាមួយនឹង ក្លូប៊លវ៉យស៍អនឡាញ (Global Voices
Online)
. តើអ្នកចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា?

LA: ខ្ញុំមានឱកាសជួបនឹងក្លូប៊លវ៉យស៍អនឡាញ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងគិតថានេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យជឿជាក់។ ខ្ញុំចូលចិត្តភាពចម្រុះនៃក្រុមការងារ និងចង់រួមចំណែកជាមួយក្រុមនេះ ខ្ញុំបានផ្តោតលើការសរសេរអត្ថបទស្តីពីនយោបាយ។ ខ្ញុំមិនមានពេលវេលាក្នុងការរួមចំណែកទេឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

SS: អ្នកមានប្លក់ Abi speaks
តើអ្វីដែលបណ្តាលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមសរសេរប្លក់?

LA: ខ្ញុំពិតជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តជាខ្លាំង និងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើម ចូលចិត្តចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃ។ “Abi Speaks” គឺជាវេទិកាមួយទៀតដែលខ្ញុំប្រើក្នុងការចែករំលែក។ ប្លក់នេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដោយសេរីក្នុងការសរសេរបញ្ចេញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានកម្រិត ឧទាហរណ៍ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ដែលជាការបោះពុម្ពផ្សាយសាធារណៈ។ មួយវិញទៀត “Abi Speaks” គឺជាវិធីរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតសំឡេងមួយទៀត ដែលជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីអូបាសឺម៉ា (Obaasema)។

SS: ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ អ្នកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Black Star News ជា សហគ្រិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ តើ BSN ស្គាល់ពីអ្នកដោយរបៀបណា? តើការផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ BSN បានផ្តល់អ្វីខ្លះដល់អ្នក?

LA: Black Star News រកខ្ញុំឃើញនៅលើបណ្តាញ និងបានទាក់ទងខ្ញុំដើម្បីសុំសម្ភាសន៍។ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេគឺពិតជាផ្តល់ការប្រជាប្រិយភាពខ្លះដល់ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ជាពិសេសដោយសារតែវាគឺនៅថ្មីនៅឡើយលើគេហទំព័រក្នុងពេលនេះ។

SS: តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះលំហប្លក់នៅហ្កាណា?

LA: ខ្ញុំចូលចិត្តពីភាពគួរឲ្យរំភើបរបស់វា ភាពអង់អាចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងបង្ហាញថាជនជាតិហ្កាណាមានភាពឈានមុខក្នុងវិស័យ “សេរីភាព”។ អ្នកសរសេរប្លក់នៅទីនេះគឺពិតជាសកម្មណាស់ ពួកគេបានជួបជុំ និងហាក់ដូចជាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដោយសារតែការជួបជុំនេះ។

SS: ចុងក្រោយ តើអ្វីជាមហិច្ឆតានាពេលអនាគតសម្រាប់ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ? និងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់?

LA: ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែក្រោយទៀត អូបាសឺម៉ាអនឡាញ (Obaasema Online) នឹងត្រូវបានធ្វើការកែលម្អដើម្បីបន្ថែមនូវថាមពលឲ្យស្របទៅនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយ។ បន្ទាប់ពីយើងឈានទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់ទៅក្នុងទិសដៅនេះ នឹងមានការឈានទៅរកការបង្កើតនូវការបោះពុម្ពផ្សាយនូវទស្សនាវដ្តីនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក។ មហិច្ឆិតាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ អាជីពរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងបានដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុក គឺក្នុងផ្លូវដ៏ល្អមួយ ខ្ញុំនឹងរៀនសម្រាក និងមើលថាតើព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំខ្ញុំឲ្យទៅដល់ណាក្នុងវិស័យនេះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរ ខ្ញុំមានគោលបំណងក្នុងការស្វែងរកវេទិកាដទៃទៀតក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដើម្បីជួយជំរុញ អូបាសឺម៉ា (Obaasema) ទៅក្នុងកម្រិតមួយទៀត។

 

 

ចាប់​ផ្តើម​ការ​សន្ទនា​

អ្នកនិពន្ធ​ សូម ចុះឈ្មោះចូល​ »

​សេចក្ដី​ណែនាំ

  • មតិ​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​មើល​ដោយ​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​. កុំដាក់មតិ​លើសពីម្តង ពុំនោះវាអាចចាត់ជា​សារ​បន្លំ​.
  • សូមគោរពអ្នកដទៃ. មតិ​មានពាក្យពេចន៍ស្អប់ខ្ពើម អាសគ្រាម និងវាយប្រហារ​លើ​បុគ្គល​នឹងមិនត្រូវ​បានអនុម័ត.