· ធ្នូ​, 2013

រឿង អំពី​ អាស៊ីខាងកើត​ មក​ពី ធ្នូ​, 2013

ប្រទេសថៃ ៖ កម្មវិធីពិភាក្សាទូរទស្សន៍មួយស្តីពី រាជវង្សត្រូវបានលុបចោល

  13 ធ្នូ​ 2013

ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថៃ PBS បានដកកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតរបស់ខ្លួនចេញ ក្រោយពីមាន ប្រតិកម្ម​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​ពី​ទស្សនិកជន ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​បន្ទាប់​នៃកម្មវិធីនេះ ស្តីពីបញ្ហារាជវង្ស។ អ្នក​​ប្រឆាំង​យល់​ថា​កម្មវិធី​នេះ មាន «លក្ខណៈប្រឆាំងរាជានិយម» និង​ជា​ការ​គំរាមកំហែង ដល់ការផ្សះផ្សារជាតិ។ សហគមន៍​អ៊ិនធើរណេត​ជាកម្លាំងភាគច្រើននៅពីក្រោយ ការប្រឆាំងតវ៉ាជាសាធារណៈនេះ។