រូមចំណែក​

ក្លាយជា ផ្នែក មួយ នៅក្នុងសហគមន៍ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ដោយ ការ ក្លាយ ជា អ្នក អាន ឬ អ្នក ចែករំលែក នោះ នឹង អាច ជា បទពិសោធន៍ ដ៏គួរ ឲ្យ រីករាយ ខ្លាំងណាស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពី ក្លូប៊ល វ៉យស៍ សូម អាន សំណួរ ចម្លើយ ដែលសួរជាញឹកញាប់ របស់ យើង

ខាង ក្រោម នេះ ជា ឧទាហរណ៍ ដែល អ្នក អាច រួម ចំណែក ៖

តាមតំណ

វិធីដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ គាំទ្រ អ្នកសារព័ត៌មាន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល កំពុងតែ កើន ឡើង នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក គឺ ការ ចូល ទៅ អាន ប្លុក និង វែបសាយ ដែល យើង បាន លើក យក មក និយាយ ក្នុង អត្ថបទ សារព័ត៌មាន នៅ លើ វែបសាយ នេះ។ តាមតំណ ផ្តល់ មតិយោបល់ និង ប្រាប់ ឲ្យ ម្ចាស់ ប្លុក ដឹង ថា អ្នក បានអាន អត្ថបទ របស់ គេ ពី ក្រៅ ប្រទេស។

ប្រសិន បើអ្នក ជា អ្នកសរសេរ ប្លុក ដែរ យើង សុំ ឲ្យ អ្នក សាក ស្វែង រក មតិ យោបល់ ពី អ្ន ក នៅ មូលដ្ឋាន នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក និង ចាប់ ផ្តើម ភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង និង តបត ជាមួយ នឹង ប្លុក មក ពី ប្រទេស ដទៃទៀត ។ មើល ឲ្យ ហួស ពី សារព័ត៌មាន បែប ប្រពៃណី សំខាន់ៗ ។ កិច្ច សន្ទនា ថ្នាក់ ពិភព លោក ចាប់ ផ្តើម ពី អ្នក!

ទទួល ព័ត៌មាន ជា ប្រចាំ

បន្ត ទំនាក់ទំនង ជាមួយ យើង!

ផ្ដល់ វិភាគទាន

ប្រសិន បើ អ្នក អាច ផ្តល់ វិភាគទាន យើង ពិត ជា ត្រេកអរ ក្នុង ការទទួល យក មិន ថា ចំនួន ប៉ុន្មាន នោះ ទេ។ អរគុណ ចំពោះ ការ គាំទ្រ របស់ លោក អ្នក ចំពោះ ការងារ របស់ យើង។

ដាក់ស្នើ គំនិត

ក្រុម និពន្ធនាយក ផ្នែកភាសា និង តំបន់ របស់ យើង តែងតែ ស្វាគមន៍ នូវ ការផ្តល់ យោបល់ និង គំនិត សម្រាប់ អត្ថបទ សារព័ត៌មាន។ ការ ផ្តោត ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ យើង គឺ សារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ មក ពី តំបន់ និង ប្រទេស ដទៃ ដែល មិន សូវ មាន ការ លើក ឡើង នៅ ក្នុង សារព័ត៌មាន បរទេស ឬ សំឡេង ដែល មិន សូវ មាន ការ ទទួលស្គាល់ មក ពី ប្រទេស ណា មួយ ក៏ដោយ។

ប្រសិនបើអ្នក ស្គាល់ ប្លុក ឬ វែបសាយ ដែល គិត ថា យើង គួរ តែ ភ្ជាប់ តំណទៅ ( ប្រហែលជា របស់ អ្នក ផ្ទាល់?) សូម ផ្ញើរ តំណ មក យើ។ ហើយ សូម ប្រាប់ ថា ប្លុក នេះ ជា របស់ អ្នក ណា ហើយ សរសេរ អំពី អ្វី។

ដើម្បី ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ និពន្ធនាយក គ្រាន់តែ ជ្រើសរើស តំបន់ នៅ ក្នុង ទម្រង់ ទំនាក់ទំនង ហើយ ផ្ញើ អ៊ីម៉ែល ទៅ ពួក គេ។

ទំនិញ របស់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍

ប្រសិនបើ អ្នក ស្រលាញ់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ មិន មាន វិធី ណា ក្នុង ការ បង្ហាញ ជាង ការ ពាក់អាវយឺត ឬ អាវ រងារ ដ៏ស្រស់ ស្អាត របស់ យើង ។

ទិញ អាវយឺត នៅ លើ RedBubble.com

អាវ ទាំង នេះ អាច រក ទិញ បាន ក្នុង ទម្រង់ ទំហំ និង ពណ៌ ផ្សេងៗ បាន។ យើង ជ្រើស រើស អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ដែល អាច ផ្តល់ តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន ឆ្លង ប្រទេស សមរម្យ និង ការ បោះពុម្ព ដែល មាន គុណភាព។

យើង មិន បាន ទទួល ប្រាក់ចំណេញ ពី ការ លក់ទាំង នេះ ទេ ដូច្នេះ មិន មា ន ការ ដាក់ សម្ពាធ ឲ្យ អ្នក ត្រូវតែ ទិញ នោះ ទេ។ តែ ជា ការពិត ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ធ្វើ វិភាគទាន ដើម្បី គាំទ្រ ការ ងារ ដែលយើង កំពុង តែ ធ្វើ នៅ ឯ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ យើង នឹង រីករាយ ក្នុង ការទទួលយក!

ក្លាយ ទៅ ជា អ្នក និពន្ធ

ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ពឹង ផ្អែក លើ ក ក្រុមបុគ្គល ដែលជា អ្នក និពន្ធ ស្ម័គ្រចិត្ត ដ៏ អស្ចារ្យ ក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយ នូវ កិច្ចសន្ទនា ដែល កើត មាន ក្នុង សហគមន៍ ប្លុក នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក។ តើ អ្នក សរសេរ អត្ថបទ មក ពី ឬ អំពី តំបន់ ឬប្រទេស ដែល ត្រូវ បាន សារព័ត៌មាន បែប ប្រពៃណី ប្រងើយ កន្តើយ មែនទេ? តើ អ្នក តាមដាន ” កិច្ចសន្ទនា” នៅ ក្នុងលំហ ប្លុក ក្នុង ប្រទេស របស់ អ្នក ឬ ក៏ប្រទេស ដទៃ ដែល អ្នក ស្គាល់ ច្បាស់ ដែរ ឬទេ?

ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ជួយ យើង ដើម្បី ពង្រីក ការ គ្រប ដណ្ដប់ របស់យើង សូម បំពេញ នូវទម្រង់ តាម តំណ ខាង ក្រោម។

ដាក់ពាក្យ ធ្វើ ជា អ្នក និពន្ធ របស់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍

ជួយ យើង បកប្រែ

អត្ថបទ នៅ លើ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ តែងតែត្រូវ បាន បក ប្រែ ទៅ ជា ភាសា ដទៃ ជា ច្រើន ដោយ ក្រុម អ្នក បក ប្រែ នៅ ក្នុង គម្រោង ភាសា ដែល ជួយ មើល ថែ វែបសាយ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ជាភាសាអេស្បាញ ចិន បារាំង អារ៉ាប់ និង ភាសា ទាំង អស់ ដែល អ្នក អាច មើល ឃើញ ក្នុង ចំណង ជើង នៅ ខាង លើ ទំព័រ នេះ។ អ្នក នឹង ត្រូវបាន ស្វាគមន៍ ជានិច្ច ដើម្បី ចូលរួម ក្នុង នាម ជា អ្នក បកប្រែ ឬ អ្នក ត្រួតពិនិត្យ អក្សរ។

ប្រសិនបើ ភាសា របស់ អ្នក មិន មាន នៅ ក្នុង បន្ទាត់ នេះ ទេ អ្នក អាច ស្ម័គ្រ ចិត្ត បង្កើត វែបសាយ គម្រោង ថ្មី ហើយ បង្កើត ក្រុមការងារ របស់ អ្នក។

ដាក់ ពាក្យ ធ្វើជា អ្នក បកប្រែ ក្នុង គម្រោង ភាសា/អ្នក ត្រួតពិនិត្យ អក្សរ

ចូលរួម ក្នុង គម្រោង របស់យើង

ក្លូប៊ល វ៉យស៍ មាន គម្រោង ជា បន្តបន្ទាប់ ដែល ត្រូវ ការ ឲ្យ អ្នក រួមចំណែក។ សូមមើ ល ខាង ក្រោមននេះ!